Afstand : 9,5 km.wandel
Grootte : 240 ha

Dit gebied is bij het Fryske Gea in beheer en is alleen te voet toegankelijk. Het ligt op een afstand van ongeveer 9,5 km van Boijl. Een andere naam voor het gebied is Delleboersterheide.

dellebuursterheide1dellebuursterheide2dellebuursterheide3dellebuursterheide4dellebuursterheide5
©
2012 Alle rechten voorbehouden
De Delleboersterheide ligt oostelijk van Oldeberkoop en is langs het Tjongerkanaal gelegen. In dit beekdallandschap ligt ook de Catspoele. Hier kun je op de libellenvlonder genieten van het uitzicht en in de zomer de libellen. Je vindt hier vennen en heide met golvende stukken dekzand en stukjes bos. Je kunt er Schotse hooglanders tegenkomen die er grazen. Er zijn twee gemarkeerde wandelroutes een korte en een langere.

Aan de andere kant ligt het Diakonievene. Ooit behoorde dit gebied toe aan de diaconie van Nijeberkoop en werd er hier turf afgegraven voor de kerkelijke armenzorg. Zo is de grote pingoruine ontstaan met eromheen een stuifwal met bomen.